Małe gepardy wspierane przez UM Siemianowice, Śląskie ZOO