Śladem naszych publikacji: Prosiliśmy o komentarz, zostaliśmy pouczeni

ręce starszej pani

Dwa tygodnie temu napisaliśmy o bulwersujących działaniach policji, które miała miejsca 1 lipca (zobacz tutaj). Przed publikacją 6 lipca, a w szósty po interwencji poprosiliśmy rzecznika siemianowickiej policji o komentarz, pisząc:

„Proszę o komentarz związany z interwencją policji podjętą 1 lipca w godzinach wieczornych wobec starszego małżeństwa. Chodzi o zasadność działań w zastosowanych trybie (godziny nocne) jak i zachowanie funkcjonariuszy wobec starszych, schorowanych obywateli.

Proszę także o odpowiedź, co ustalili policjanci podczas swej interwencji”

Oto odpowiedź jaką w minionym tygodniu otrzymaliśmy:

„W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że policjanci ruchu drogowego zostali skierowani do interwencji zleconej przez dyżurnego przez osobę zgłaszającą. Na obecnym etapie Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich wdrożył czynności wyjaśniające, które mają zobrazować dokładny przebieg podejmowanych przez policjantów czynności oraz wyjaśnić czy zaistniały w tej sprawie jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeśli chodzi o działania policjantów w godzinach nocnych odsyłam do Kodeksu postępowania karnego, który reguluje przedmiotowe zagadnienie. Chciałam również zwrócić uwagę na to, że przy pisaniu artykułów dziennikarz powinien kierować się rzetelnością i obiektywizmem, czego w artykule o interwencji zdecydowanie zabrakło- rozumiem, że tytuł miał na celu zwiększyć oglądalność strony, ale istotą dziennikarstwa nie jest popularność tylko obiektywizm, a Pan już wydał „wyrok” kwalifikując (na chwilę obecną bezpodstawnie) działania policjantów jako nieludzkie. Po drugie stawiając zarzuty co do zasadności wykonywanych czynności wskazane byłoby zapoznanie się i opieranie na przepisach prawa. Pomijam już sam fakt pisania czegoś takiego, że cyt. „tak jakby w następnym dniu już go tam miało nie być”. Niestety właśnie nasze doświadczenia pokazują, że i owszem czegoś może nie być i dlatego ustawodawca wprowadził obowiązek podejmowania czynności w niezbędnym zakresie, które służą zabezpieczeniu śladów i dowodów.

Oficer Prasowy KMP Siemianowice Śląskie”

Nasze pytanie miała tylko dwa punkty, odpowiedzcie sobie proszę, drodzy Czytelnicy, czy otrzymaliście na nie odpowiedź?

Bo redakcja otrzymała na pewno pouczenie „Jeśli chodzi o działania policjantów w godzinach nocnych odsyłam do Kodeksu postępowania karnego, który reguluje przedmiotowe zagadnienie” – ale my nie znając szczegółów owej interwencji powinniśmy otrzymać odpowiedź, czy była ona zgodna z Kodeksem postępowania karnego, którego treść interweniujący na pewno znają. My nie musimy, bo interwencji karnych po nocach nie podejmujemy.

I aby poznać szczegóły interwencji poprosiliśmy o komentarz Komendę Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. Czy można podjąć inne działania chcąc być rzetelnym i zachować obiektywizm?

Chyba, że rozumiemy inaczej te pojęcia i powinniśmy w tej mierze zostać odesłani do słownika języka polskiego. Ale do niego – zapewniam –zaglądamy (słowo „nieludzki” ma tam też znaczenie: pozbawiony współczucia).

PS.

Uważny czytelnik pewnie zauważył, że żadne zdanie z naszej publikacji nie zostało zakwestionowane, ani sprostowane.

Grzegorz Grzegorek
redaktor naczelny

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu