Siemianowickie II LO im. Matejki bliżej Uniwersytetu Ekonomicznego (a uczniowie bliżej studiów)

joanna siwczyk i sławomir smyczek
13 kwietnia br. Joanna Siwczyk, dyrektor II LO im. Jana Matejki podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ze strony uczelni porozumienie podpisał prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

Nawiązanie przez II LO współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym, z Wydziałem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej stworzy warunki do wymiany doświadczeń organizacyjnych i metodycznych.

Dla uczniów II LO będzie to również kontakt ze środowiskiem akademickim. Po ukończeniu szkoły średniej każdy młody człowiek ma prawo – nie obowiązek – studiowania, ale droga od zdania egzaminu maturalnego do uzyskania dyplomu jest pracochłonna i czasochłonna.

Matejkowscy nauczyciele doskonale wiedzą, iż warto w uczniach jak najwcześniej pielęgnować przekonanie, że dzięki wytrwałemu dążeniu do wiedzy jest się w gronie wybranych z wielu, że powinno się ciągle rozwijać, czerpać z autorytetów i dążyć do pełni poznania.

Kształtowaniu takiej postawy sprzyjać będzie właśnie dołączenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do uczelni partnerskich II LO im J. Matejki.

uczniowie matejki na zajęciach cuda PR

Uczniowie II LO wzięli udział w ciekawym dla medialnych wykładzie dr Anny Losy z Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – „Cuda PR”

(Polgar, II LO / J. Maliszewska)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika