Siemianowicki Panteon

Siemianowicki panteon

Jakoś przycichło o „kwalifikacjach” do Śląskiego Panteonu, jaki ma zostać utworzony w podziemiach katowickiej katedry. Nie ma co się dziwić, dobrać wybitnych, zasłużonych, uznanych (co nie zawsze idzie ze sobą w zgodzie) tak od razu to trudne zadania.

Potrzebny jest nawet nie tylko namysł i rozwaga przy typowaniu, ale i świadomość dzieła, jakie po danej osobie zostało. Jakie kryteria stosować? Z jakiego obszaru, tu urodzonych, czy tu tworzących? Od dawnych czasów, tylko tych polskich?

Te rozważania zostawmy twórcom Śląskiego Panteonu. Wybór byłby może łatwiejszy, gdyby takie lokalne uhonorowania miały miejsce w poszczególnych miastach. Wtedy byłoby łatwiej, bo pierwsza „weryfikację” typowany bohater miąłby już za sobą.

Coś na kształt lokalnego panteonu od kilkunastu lat tworzy się w Katowicach, to Aleja Twórców, czyli rząd popiersi artystów związanych z Katowicami, których do umieszczenia na postumencie typują mieszkańcy. Dwa lata temu odsłonięto tam rzeźbę Antoniego Halora. Maja również siatkarze swój kawałek chodnika, czyli Aleję Gwiazd.

Może więc i w Siemianowicach Śląskich urządzić taka Drogę Chwały, w której uhonorowani byliby Ci, których mieszkańcy cenią i pamiętają z powodów, które tylko oni rozumieją. Nie muszą to być postaci ważne dla Śląska, ale kto wie, czy w ten sposób nie odkryłoby się kilku, którzy Górny Śląsk pchnęli do przodu.

Czekamy więc na zgłoszenia od naszych Czytelników twórców, sportowców, polityków, Księzy, samorządowców, przemysłowców…

Będziemy je przedstawiać i tworzyć siemianowicką Księgę Wspaniałych, a kto wie, może jej karty przybiorą kształt spizowych sylwetek, miejsce dla ich na pewno się w mieście znajdzie.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Zdjęcia – Katowicka Galeria Artystów to niezwykły projekt artystyczno-historyczny

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika