Siemianowicki biznes na dopłatach

Siemianowicki biznes na dopłatach
Skromnie wypadają Siemianowice gdy podsumowano dwa kwietniowe nabory wniosków mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosków tych było w sumie 69 (z czego 8 odrzucono), zaś suma wypłat z tego tytułu to 1 465 820,00 zł. Nieco więcej wniosków płynęło od osób samo zatrudnionych, tych bowiem wpłynęło 153 wnioski, z których do 8 maja rozpatrzono 136 wnioski (z czego 12 negatywnie) na łączną kwotę 628 940,00 Zatem wynika z tego, ze koronakryzs nie był aż tak dotkliwy jakby się z początku wydawało dla osób prowadzących działalność. Pamiętajmy jednak, że część kosztów tego kryzysu to zwolnienia pracowników oraz zmniejszenie wynagrodzeń, które w tej akurat statystyce nie znajdują odzwierciedlenia.

Skromnie wypadają Siemianowice gdy podsumowano dwa kwietniowe nabory wniosków mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosków tych było w sumie 69 (z czego 8 odrzucono), zaś suma wypłat z tego tytułu to 1 465 820,00 zł.

Nieco więcej wniosków płynęło od osób samo zatrudnionych, tych bowiem wpłynęło 153 wnioski, z których do 8 maja rozpatrzono 136 wnioski (z czego 12 negatywnie) na łączną kwotę 628 940,00.

Zatem wynika z tego, że koronakryzys nie był aż tak dotkliwy jakby się z początku wydawało dla osób prowadzących działalność. Pamiętajmy jednak, że część kosztów tego kryzysu to zwolnienia pracowników oraz zmniejszenie wynagrodzeń, które w tej akurat statystyce nie znajdują odzwierciedlenia.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika