Siemianowice: zabytkowa pływalnia wyróżniona przez Jury

Siemianowice - Zabytkowa Pływalnia Miejska

„Zabytek Zadbany” – tak nazywa się to ogólnopolski konkurs, mający – poprzez nagradzanie najlepiej zaadaptowanych do potrzeb współczesnego ich użytkownika obiektów historycznych – promować najlepsze przykłady konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W tegorocznym konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury wskazało 6 laureatów i 11 wyróżnionych w pięciu kategoriach.

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jury wyróżniając siemianowicką realizację (w kategorii zabytki techniki) stwierdziło, że czyni to dlatego, gdyż

„prace remontowe i konserwatorskie dawnej łaźni huty Laura, obecnie pływalni miejskiej w Siemianowicach Śląskich, utrwaliły i uczytelniły walory historyczne obiektu pełniącego swą funkcję niezmiennie od 1908 roku.”

Siemianowicka Badyhala została zgłoszona do konkursu przez Piotra Wybrańca, miejskiego konserwatora zabytków w naszym mieście.

Laureatem w tej kategorii została wieża ciśnień w Malborku. Jeśli chodzi o inne zabytki z naszego regionu to jedyne pałac w Pszczynie został laureatem w kategorii KATEGORIA SPECJALNA: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Zdjęcia wyróżnionego obiektu autorstwa W. Mateusiaka (UM Siemianowice)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika