Po przejęciu w 1952 roku Towarzystwa Śpiewu „Kasyno’ przez związek zawodowy górnik nazwę zmieniono na Reprezentacyjny Chór Związku Zawodowego Górników