Siemianowice: Stypendyści premiera [Czwórka z Meritum!]

stypendyści z meritum siemianowice

Pandemia nie pozwoliła na uhonorowanie najlepszych uczniów w Polsce w odpowiedniej oprawie, nie odbyły się tradycyjne spotkania z przedstawicielami władz oświatowych. Niemniej jednak uczniowie z najwyższymi średnimi w poszczególnych typach szkół odebrali Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Z dumą informujemy, że za uzyskane w roku szkolnym 2019/20 wyniki w nauce wyróżnionych zostało aż czterech uczniów ZSTiO Meritum.

W III Liceum Ogólnokształcącym wyróżnione zostały Joanna Pesel oraz Julia Fima. Joasia Pesel jest obecnie uczennicą klasy maturalnej, 5,78 dwukrotną finalistką Olimpiady Zwolnieni z teorii oraz tancerką, która swoją pasję z wieloma sukcesami realizuje w zespole MDK im dr. H. Jordana „Kleks”.

Julia Fima uczy się w klasie kompetencji przyszłości, w klasie pierwszej uzyskała średnią ocen 5,56. Jest również finalistką Olimpiady Zwolnieni z teorii, a wraz ze swoim zespołem uzyskała nominację do Złotego Wilka, czyli najlepszego projektu społecznego realizowanego w Polsce. Julia brała również udział w projekcie adresowanym do uczennic województwa śląskiego – IT Girls rEvolution Academy.

W Technikum nr 2 stypendium zdobyli Szymon Pająk oraz Konrad Żywczak. Szymon Pająk to obecnie uczeń klasy II aT. W zeszłym roku uzyskał średnią ocen 5,32. Podobnie jak Julia i Asia zrealizował projekt społeczny i został finalistą Olimpiady Zwolnieni z teorii, a jako przyszły informatyk bierze udział w Akademii CISCO.

Konrad Żywczak uczy się w klasie maturalnej, jego średnia za ubiegły rok szkolny wyniosła 5,71. Konrad odnosił sukcesy w konkursach językowych, zajął 1 miejsce w powiecie w Kangurku matematycznym, brał udział w akademii CISCO, a wraz z zespołem projektowym wygrał wyjazd do Francji w projekcie Euroscola.

Podczas kameralnego spotkania dyrektor Meritum Katarzyna Stronczek podziękowała najlepszym uczniom Meritum za wszelkie działania i godne reprezentowanie Meritum oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Młodym i zdolnym uczniom Meritum gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Barbara Niemiec-Falkus

Stypendium wynosi 2580 zł (258 zł miesięcznie). Wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza do 30 listopada (za okres od września do grudnia), druga – do 30 kwietnia (za okres od stycznia do czerwca).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu