Siemianowice: sprawy kadrowe

jolanta kopiec i Małgorzata Pichen

Jolanta Kopiec

Ekonomistka (dyplom 1979 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), po blisko 30 latach pracy zawodowej w 2008 roku rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, rezygnując z pracy w siemianowickim Urzędzie Miasta, w którym była Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta d/s Funduszy Pomocowych. Była pierwszą kobietą w Polsce, która zarządzała ogrodem zoologicznym.

Przez 12 lat pracy na stanowisku dyrektora chorzowskiego ZOO, śląski ogród przeszedł duże zmiany, które sprawiły, że odzyskał renomę oraz stał się miejscem atrakcyjnym. W minionym roku odwiedziło go 380 000 osób. Zwieńczeniem tych zmian było uzyskanie w marcu 2020 roku akredytacji  Europejskiego Stowarzyszenia Ogród Zoologicznych i Akwariów.

Oprócz pracy zawodowej Jolanta Kopiec była aktywna politycznie i obywatelsko. W kadencji 2006 – 2010 była radną Sejmiku Wojewódzkiego z listy SLD, natomiast w latach 1998-2002 oraz 2010 – 2014 radną miasta Siemianowice Śląskie. Z dniem 31 lipca przeszła na emeryturę.

Foto – Jolanta Kopiec z jednym ze swych podopiecznych

Małgorzata Pichen

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko, I Zastępca nadkom. Michał Szynol, kadra kierownicza oraz policjanci złożyli serdeczne podziękowania Małgorzacie Pichen, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za kilkanaście lat wspaniałej współpracy, zaangażowania i wsparcia. 28 lipca był ostatnim dniem pracy pani Małgorzaty Pichen, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

Foto – Małgorzata Pichen w rozmowie z Czesławem Langiem, dyrektorem Tour de Pologne, na mecie premii lotnej w Siemianowicach w 2018 roku.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu