Siemianowice Śląskie: Bierz forsę i grzej, czyli Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

siemianowice zima bierz forse i grzej

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalające zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Siemianowice Śląskie, mające na celu obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, będących własnością osób fizycznych.

Ww. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie między innymi na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wkrótce zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków do Programu.

Uprzejmie informujemy, że w celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. Program należy skontaktować się z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu: 32 76 05 460.

Punkt przyjmowania mieszkańców będzie czynny w każdy wtorek od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

autor: Katarzyna Mroczka (Kierownik Biura Ochrony Środowiska UM)

Foto – Zdjęcie główne wykonane w mroźny dzień tegorocznej zimy. Widać na nim siemianowickie osiedle domków jednorodzinnych, z których nie unosi się ani jeden dym z domowych palenisk.

ogień z węgla

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu