Siemianowice Śl. Urok dawnych zdjęć.

kilka reprodukcji Siemianowic z albumu F. Vogta

Sporo szczęścia mieli uczestnicy spotkania jakie odbyło się w miniony czwartek (18 marca) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (Siemianowice Śl.).

Był to kolejny tref przy tyju, czyli spotkania miłośników Godki i historii naszego miasta, zaś satysfakcja, że do spotkania doszło, wynagrodziła brak tyju, który był zakazany z racji obowiązujących wtedy obostrzeń.

Powodem spotkania był album zdjęć  jakie Franciszek Vogt wykonał w 1936 roku,

oprawił w piękny album i przekazał 15 marca 1937 roku ówczesnemu burmistrzowi Siemianowic Ferdynandowi Popkowi.

Dyskusja o starych kadrach była ożywiona, przede wszystkim dlatego, że często mówiono o sprawach już nieobecnych w naszym mieście.

Lokalizowano budynki utrwalone na kliszach, a dzisiaj już nieistniejące, identyfikowano te, które wciąż są, zastanawiano się, kim był autor zdjęć, które pozostawiły obraz Siemianowic, tych bez Michałkowic czy Bytkowa, ale ze Srokowcem czy Georg Hutą.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji o Siemianowicach, począwszy od monografii Siemianowic i Huty Laury (wtedy jeszcze rozróżniano te dwie osady) z 1902 roku.

Szkoda, że nie wiemy kiedy będzie można kontynuować tego typu spotkania, bo plany i propozycje zgłaszane przez uczestników były imponujące.

Na razie pokładamy nadzieję, że wiosna będzie długa i ciepła, więc plenerowe spacery w pejzażach ze starych zdjęć będzie można wypełniać rozmowami o dawnych bardzo Siemianowicach.

FOTO

1. kilka reprodukcji z albumu F. Vogta (czarno-białe A,B,C,D)

2. Podczas spotkania można było zobaczyć zdjęcia huty Laura, z innego wydawnictwa, które również można było podczas trefu obejrzeć. (w sepii 1-5)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu