Siemianowice – Seniorzy po raz kolejny organizują się w obliczu dramatu

dziecko z ukrainy

Biuro ds. Seniorów Urzędu Miasta i Siemianowicki Uniwersytet III Wieku organizują akcje pomocową dla ukraińskich dzieci, przybyłych do naszego Miasta z rejonów objętych działaniami wojennymi, zmuszonych opuścić swój dom, szkołę, swoich rówieśników, swoje zabawki…..

Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zadeklarował niebagatelna pomoc, mianowicie wsparcie merytoryczne i dydaktyczne w nauczaniu dzieci, które jest bardzo ważne w niesieniu, przemyślanej i konkretnej pomocy, nie mówiąc już o dużej liczbie słuchaczy będących nauczycielami.

Już niedługo dzieci z Ukrainy pójdą do szkół, małe będą musiały pokonać barierę językową, przynajmniej tę elementarną w porozumiewaniu się, zabawie, kontaktach, barierę strachu, że już nic im nie grozi, że są wśród swoich polskich rówieśników.

Dlatego ważne jest aby przynajmniej nauczyć ich podstawowych słów, zwrotów a przede wszystkich stworzyć im poczucie bezpieczeństwa i radości a Seniorzy w tym są doskonali.

– Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku włącza się do pomocy na rzecz dzieci ukraińskich – mówi Prezes Siemianowickiego Uniwersytetu III Wieku Renata Jaroń–Guzy.

Poruszeni sytuacją za naszą wschodnią granicą, ale przede wszystkim z potrzeby serca, pragniemy włączyć się do pomocy na rzecz ukraińskich dzieci, które już są, bądź wkrótce przybędą do naszego miasta, po ucieczce ze swojego kraju.

Zanim podejmą kształcenie w szkole lub przedszkolu, chcemy zorganizować dla nich zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz integracyjnym, poprzez zabawę zaznajamiać z podstawowymi pojęciami i zwrotami w języku polskim. To wspólna inicjatywa Biura ds. seniorów oraz SUTW.

Dlatego zwracam się do wszystkich słuchaczek i słuchaczy Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, nie są już czynnymi zawodowo nauczycielami, do zgłoszenia akcesu poprowadzenia takich zajęć. Wśród naszych słuchaczy jest wiele byłych nauczycieli i jestem pewna, że nie pozostaną obojętni wobec możliwości podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Zawsze braliśmy udział w ważnych akcjach na rzecz naszej społeczności lokalnej, dlatego teraz chcemy pomóc nowym członkom tej społeczności – dzieciom z Ukrainy, tak ciężko doświadczonym przez okrucieństwo wojny.

Chętnych słuchaczy zapraszam do osobistego kontaktu.

Chętni Seniorzy – Nauczyciele mogą zgłaszać się do Koordynatora ds Seniorów, Biuro ds. Seniorów Beaty Łuczak tel.600 48 28 46 i do Prezes STUW Renaty Jaroń-Guzy tel. 504 285 533.

(Biuro ds. Seniorów)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika