Siemianowice przeciw przemocy

stop przemocy

W budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie funkcję bazy koordynującej działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osób doznających przemocy,

Fundusz norweski i środki krajowe w Siemianowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „Siemianowice przeciw przemocy” – w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Głównym celem projektu „Siemianowice przeciw przemocy” jest wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki, a jego osiągnięcie możliwe będzie dzięki pogłębionej współpracy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Mieście.

Wszystkie działania podejmowane z ramach projektu są bezpłatne i skierowane do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych jak i tych już doświadczonych przemocą oraz do osób mających trudności z radzeniem sobie z agresją.

W ramach podejmowanych działań odbędzie się również szereg szkoleń skierowanych do specjalistów, którzy na co dzień zaangażowani są w przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Siemianowic Śląskich.

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 674 335,00 zł, projekt realizowany będzie do 30 września 2023 r.

Kontakt do koordynatorów projektu: (32) 765 62 46 / 784 573 410

 

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu