Siemianowice: Powolne odmrażanie szkół i placówek opiekuńczych

Siemianowice: Powolne odmrażanie szkół i placówek opiekuńczych

Od dzisiaj, tj. 2 czerwca w Siemianowicach wznawiają działalność przedszkola i miejski żłobek. Placówki te będą funkcjonowały w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z zachowaniem przyjętych procedur bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek stwierdzenia, czy tylko podejrzenia o zakażenie. Ich dyrektorzy zostali zobowiązani do ścisłego nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez pracowników.

Tak więc de facto będą prowadziły prace z wychowankami na odmiennych od normalnych zasadach.

Od wczoraj (1 czerwca) szkoły podstawowe i średnie zapewniają uczniom konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, natomiast zajęcia w klasach I–III szkół podstawowych oraz w siemianowickich Młodzieżowym Domu Kultury pozostają zawieszone do 8 czerwca, ponieważ jedynie ok. 3% rodziców wyraziło gotowość posyłania swoich pociech na te zajęcia.

Foto – MDK Im. H. Jordana pozostanie nieczynne co najmniej jeszcze przez tydzień

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika