Siemianowice: Opłaty za odpady komunalne, czyli nasze śmieci, będą weryfikowane.

odpady komunalne w siemianowicach śląskich

Sytuacja w Siemianowicach wymaga sprawdzenia.

Liczba wywożonych odpadów komunalnych stale wzrasta, natomiast liczba mieszkańców, za których ponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, systematycznie maleje.

Do tej pory opłatę za śmieci – wyliczoną jako pochodną od liczby osób zamieszkujących nieruchomość (im więcej lokatorów tym opłata wyższa) – pobiera się w oparciu o złożoną przez właściciela nieruchomości deklarację, którą do tej pory trudno było zweryfikować.

Teraz urzędnicy posiadają narzędzie, które taką weryfikację umożliwia. Jest to specjalny program do wykrywania nieprawidłowości w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wdrożone w Urzędzie Miasta przez Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa rozwiązanie wykorzystuje zanonimizowane dane pochodzące z różnych baz danych (np. wykorzystywanych do wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty dodatku energetycznego, informacje zawarte w rejestrze mieszkańców, dane posiadane przez szkoły oraz przedszkola), które mają zostać jeszcze rozszerzone o dane związane ze zużyciem wody.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a aplikacja wskazuje adresy nieruchomości, gdzie z dużym prawdopodobieństwem właściciel podał nieprawdziwe dane.

W takich przypadkach właściciele nieruchomości będą wzywani do złożenia wyjaśnień w zakresie liczby osób, za które jest złożona deklaracja.

Jeśli dane podane w deklaracji śmieciowej okażą się nieprawidłowe, w grę wchodzą dwa rozwiązania: albo właściciel nieruchomości złoży korektę deklaracji obejmującą czas, gdy płacił zaniżoną kwotę, albo wysokość opłaty określi gmina, nawet do pięciu lat wstecz.

Program, z którego obecnie korzystają urzędnicy sprawdził się już w Świdniku, który w ramach samorządowej współpracy bezpłatnie udostępnił go Siemianowicom.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu