Siemianowice: koszty pandemii

pieniadze Koszty pandemii basen michał

Oszczędności poczynione w Siemianowicach – w kwocie blisko 85 000 zł – z powodu odwołanych imprez mają już swe przeznaczenie. Niektóre budzą wątpliwości.

Wraz z ogłoszeniem pandemii i wprowadzanymi w związku z tym kolejnymi restrykcjami w sferach społecznej i gospodarczej wiele firm i instytucji zaprzestało działalności. Zapytaliśmy jakich kosztów w związku z tym nie poniesiono w okresie od 15 marca do 31 maja w jednostkach miejskich i na co zostaną przeznaczone zaoszczędzone kwoty.

W sporcie oszczędności wynoszą 39 537 zł, ale rodzą też pytania.

Siemianowicki Wydział Kultury i Sportu planuje przełożyć odwołane imprezy, które zamierzał dofinansować kwotę 8100 zł na drugą połowę roku. Na wykorzystanie czeka 5837,00 zł, które przekazano do wykorzystania przez UKS Wołodyjowski w paragrafie dotacyjnym na Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców. 1100,00 zł zaplanowane na odwołany Bieg Wiosny i Nordic Walking zostaną wykorzystane przy organizacji Biegu Lata.

Podobnie zdecydowano w MOSiR „Pszczelnik” gdzie 2000,00 zł przeznaczone na: Bieg Wiosny, Bieg Ani, Integracyjny Turniej Piłki Nożnej zostaną wykorzystane na te imprezy zorganizowane w późniejszym terminie.

Natomiast 13 200,00 zł które były zawarowane na Bieg Korfantego postanowiono wydać na bieżące remonty, i to rodzi pytania. Po pierwsze co takiego nagle ‘bieżąco’ wymaga remontu, skoro nie odbywały się imprezy. I po drugie czy można tak swobodnie zmieniać przeznaczenie dotacji? Taki sposób zmiany przeznaczenia zapisanych w budżecie kwot budzi co najmniej zdziwienie. I jeszcze jedno pytanie: czy te remonty bieżące już wykonano, czy dopiero są w planie.

Z przesłanych danych nie wynika, że zamknięcie obiektów, chociażby kompleksu Michał, wyłączenie basenu zmniejszyło koszty ich utrzymania i odwołanych na nich zajęć sportowych. A jak wynika z informacji z Pływalni Miejskiej środki, które miały być wykorzystane na opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia (rehabilitacja, gimnastyka dla seniora, gimnastyka korekcyjna, aerobik w wodzie, zajęcia fitness) wynoszą 9300,00 zł.

Tu jednak także ich przeznaczenie budzi wątpliwość. Mają zostać przeznaczone na zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych stosowanych po „odmrożeniu”. Tu podobnie postawimy pytanie: jeśli nie było zajęć na pływalni to chyba na ten cel zaoszczędzono pieniądze, wszak przez 10 tygodni nie było konieczności czyszczenia i sprzątania pomieszczeń.

Nie wiemy też dlaczego koszt wody, jej podgrzania i dezynfekcji jest taki sam gdy baseny są czynne lub zamknięte.

W działaniach kulturalnych zaoszczędzono 45 372 zł

Wydział Kultury i Sportu planuje przełożenie terminu imprez kulturalnych na drugą połowę roku, co powoduje wykorzystanie zaplanowanych środków na ten cel w późniejszym terminie – 28 202,00 zł.

Zapowiada się więc nasycone imprezami II półrocze, tym bardziej, że tak samo chce postąpić Siemianowickie Centrum Kultury, które środki z dotacji podmiotowej, w wysokości 12 290,00 zł chce przeznaczyć na imprezy przeniesione na wrzesień br.

Miejska Biblioteka Publiczna 4300 zł dotacji podmiotowej na odwołane imprezy (wystawa fotografii związanej z papieżem –  kwota 300,00 zł imprezy „Rączka gotuje” – dwa spotkania połączone z degustacją –  2.000,00 zł; Spotkania autorskie – 1.000,00 zł; animacje dla dzieci – 1.000,00 zł) przeznaczyła na:

Spotkanie z Leszkiem Naziemcem planowane na czerwiec w wersji online oraz wystawę fotografii autorstwa Michała Marca; realizację działań online (warsztaty, czytania itp.) – zakup statywu, mikrofonu bezprzewodowego; wykupienie dostępu do książek w wersji elektronicznej (Legimi) w celu bezpłatnego udostępnienia czytelnikom kodów, na zakup na środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Najmniej oszczędności, wykazało Muzeum Miejskie, które przeniosło planowane wystawy na późniejsze terminy, tak więc pieniądze na nie przeznaczone – łącznie 580 zł zostaną wykorzystane odpowiednio w miesiącu czerwcu oraz październiku br. Ale tu – trzeba zauważyć – powinny pokazać się także sumy nie wydane na odwołane comiesięczne Podwieczorki w Muzeum.

To zapewne nie wszystkie zaoszczędzone kwoty, „rozliczano się” przede wszystkie z dotacji przedmiotowych, ale były tez pewnie inne, być może w rachunkach za prąd, ciepło, wodę będą mniejsze kwoty. Teraz to trudno oszacować, ale policzyć warto….

GAG

Zdj. MOSIR, SCK, UM Siemianowice

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika