Siemianowice: Inauguracja roku szkolnego jakiego jeszcze nie było

rok szkolny 2020 siemianowice

Nowy rok szkolny rozpocznie około 1670 uczniów klas I-III szkoły podstawowej, około 2819 uczniów klas IV-VIII, 665 w liceach oraz 886 w szkołach kształcących w zawodach oraz 262 w pozostałych (szkoły dla dorosłych i specjalne), edukacje w szkołach będzie prowadziło ok. 780 nauczycieli.

Kolejny rok szkolny zaczyna się w mocno nietypowych, można powiedzieć ekstremalnie odmiennych niż normalne warunkach. W ten sposób przychodzi się uczniom uczyć, a nauczycielom nauczać. Jakie będą efekty tego nauczania i czy tylko o takich efektach będziemy mówili, okaże się po kilku-, kilkunastu tygodniach.

W Siemianowicach szkoły prowadzić będą zajęcia  w tradycyjnej, formie, czyli lekcje odbywać się w będą w klasach. W szkołach Siemianowic klasy IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych średnio liczą 25- 30 uczniów, tylko jedna przekracza te widełki mając 34 uczniów.

Aby rozgęścić ilość uczniów na szkolnych korytarzach i innych wspólnych pomieszczeniach podczas przerw, ogłaszane są one w różnym czasie, innym dla klas I-III szkół podstawowych, i innym dla klas starszych, ponadto przeznaczone dla dzieci młodzieży różne miejsca, by  we wspólnych miejscach szkoły było jak najmniej osób w jednym czasie. Wtedy ponadto rekomendowane jest noszenie maseczek.

W celu dbania o higienę, szkoły wyposażone zostały w płyny do dezynfekcji rąk, do dezynfekcji powierzchni, w maseczki w ilościach wystarczających dla wszystkich placówek. W miarę zużywania się zapasów będą na bieżąco uzupełniane.

Wszystkiego dobrego, zdrowego i miłego życzymy więc uczniom i nauczycielom siemianowickich szkół.

Foto – Tegoroczne podstawowe wyposażenie ucznia, jakie winien mieć w tornistrze

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu