Siemianowice: Dla wygody, dla przyrody

zużyte opony w siemianowicach

Dla wygody mieszkańców Siemianowic oraz by chronić przyrodę w mieście działają mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Są one rotacyjne, więc w każdą sobotę na terenie miasta organizowany jest przynajmniej jeden mobilny punkt selektywnej zbiórki opadów komunalnych.

Mobilne Punkty odbywają się w pięciu lokalizacjach rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Dzięki temu każdy mieszkaniec, co najmniej raz w miesiącu, może skorzystać z takiego punktu w swojej dzielnicy.

Punkty działają w wyznaczonych harmonogramem terminach w godzinach od 9:00 do 14:00.

mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych siemianowice śląskie

Frakcje odpadów komunalnych przyjmowane w ramach mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki, zużyte opony.

Są więc to odpady najbardziej kłopotliwe i dla mieszkańców i dla utylizacji, warto więc je składować tak, by jak najmniej szkodziły przyrodzie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu