Siemianowice: Chłodne odmrażanie zajęć [szkoły nadal zawieszone]

Siemianowice: Chłodne odmrażanie zajęć [szkoły nadal zawieszone]

Do 18 czerwca przedłużono zawieszenie zajęć w klasach I-III szkół  podstawowych oraz w Młodzieżowym Domu Kultury. Uczniowie będą jednak nadal mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami. Decyzja ta podyktowana jest ciągle jeszcze zbyt dynamiczną sytuacją epidemiczną.

Wszystkie zajęcia sekcyjne prowadzone przez SCK pozostają zawieszone do końca czerwca. Dokonane opłaty za marzec zostaną zwrócone. Kwotę do zwrotu, wynikającą z opłaty rocznej, będziemy zwracać proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy. Dzieci i młodzież zapraszamy do naszych pracowni i zespołów artystycznych we wrześniu.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika