Siemianowice: 15 000 zł na edukację artystyczną dzieci i młodzieży

konkurs artystyczny

3 grudnia został otwarty konkurs na granty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie, na które można składać oferty zdefiniowano jako: „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich.” W projekcie uchwały budżetowej na realizację takiego zadania zaplanowano 15 000,00 zł, czyli tyle samo ile w roku bieżącym.

Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00. Jest więc czas na dobre przygotowanie wniosku o grant.

Szczegóły konkursu pod poniższym linkiem: http://siop.siemianowice.pl/?q=node/1954

Fot. amu.edu.pl

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu