Segregacja dofinansowana

PSZOK fot R. Jakoktochce
PSZOK fot R. Jakoktochce

Siemianowice Śląskie otrzymały dofinansowanie na  realizację projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem”, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Segregacja dofinansowana

Dofinansowanie obejmuje zarówno zakupione w latach 2014-2015 i rozstawione już na terenie  Siemianowic Śląskich  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (584 szt.) oraz specjalistycznych pojemników na przeterminowane lekarstwa (5 szt.) jak i planowany zakup ok. 3 200 specjalistycznych pojemników o pojemności 240 litrów do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (bioodpadów) . Ich rozstawienie na terenie miasta nastąpi w 2019 r.

Aby wszystkie te pojemniki siemianowiczanie nauczyli się dobrze wypełniać przeprowadzona będzie kampania informacyjna, zorganizowana konferencja ekologiczna, wyprodukowane ponadto toreb zostaną torby ekologiczne (cokolwiek to znaczy) do segregowania odpadów komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi 3.174.810, 25 zł, natomiast dofinansowanie stanowi aż 2 193 974,56 zł.

foto R. Jakoktochce

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika