Miasto równych szans

gmina Siemanowice otrzymała od warszawskiej Fundacji POLPROM dyplom honorowy „Lider równych szans”.

26 marca 2018 roku odbyła się 43 sesja Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich. Głównym punktem obrad był podział miasta na okręgi wyborcze. Do tego tematu wrócimy.

Ponadto gmina Siemanowice otrzymała od warszawskiej Fundacji POLPROM dyplom honorowy „Lider równych szans”. Patronat nad tą akcją sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Infrastruktury.
Nagrodę od prezes tej fundacji Małgorzaty Domagały odebrał prezydent miasta Rafał Piech.
Przypomnijmy, że od tej samej fundacji w roku 2010 nagrodę tę otrzymała również pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych Edyta Świątczak – Gurzęda.
W intencji nagrody jaką otrzymała gmina czytamy iż dostała ją za „aktywizację zawodową młodzieży z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie’.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu