Ruszyła budowa Pracowni Hodowli Komórek w Siemianowicach Śląskich

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

 Ruszyły prace przy budowie nowoczesnych Pracowni Hodowli Komórek
i Laboratorium Przeszczepów Biowitalnych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Przebudowa oraz remont pomieszczeń w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich wykonywana jest na potrzeby Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych. Generalnym Wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest konsorcjum spółek z Grupy NDI. Inwestorem jest Centrum Leczenia Oparzeń. Koszt inwestycji to 6,5 mln złotych.

Zarówno Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek jak i Laboratorium Przeszczepów Biowitalnych będą spełniały wymagania GMP czyli Dobrej Praktyki Wytwarzania.

W laboratoriach będą znajdowały się pomieszczenia o klasie czystości „B” (najwyższa możliwa klasa czystości to klasa „A”) oraz zespoły śluz osobowych i materiałowych o klasach kolejno „C” i „D”. Pomieszczenia będą objęte stałym monitoringiem i kontrolą parametrów powietrza (ilość cząsteczek stałych, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Przygotowanie pomieszczeń z odpowiednimi klasami czystości i wymaganą funkcjonalnością jest konieczne, by zachować odpowiednie procedury związane z opracowaniem nowych metod hodowli komórkowych do wykorzystania w procesach leczenia ran oraz wytwarzania innowacyjnych, specjalistycznych opatrunków i przeszczepów biowitalnych na trudno gojące się rany.

Żeby zachować wymagane klasy czystości, ściany pomieszczeń zostaną wykonane ze specjalistycznych paneli do zabudów „CLEAN ROOM”, a sufity z paneli nierdzewnych. Wszelkie połączenia elementów zostaną uszczelnione, aby wykluczyć możliwość przedostawania się do laboratorium powietrza z zewnątrz – mówi Kamil Kasprzak, kierownik budowy z ramienia firmy NDI. Między pomieszczeniami będą wytworzone kaskady ciśnień, a drzwi śluz osobowych i okien podawczych zostaną wyposażone w blokady krzyżowe. W laboratoriach zastosujemy systemową automatyczną stolarkę drzwiową całkowicie zlicowaną z powierzchnią ścian tak, aby nie tworzyły się tzw. półki kurzowe. Podobnie zlicowane z powierzchnią ścian będzie takie wyposażenie jak gniazda, łączniki, sygnalizatory, monitory do kontroli i sterowania parametrami powietrza. Całe laboratorium będzie objęte bardzo rozbudowanym systemem BMS i RMS.

W ramach projektu NDI wykona m.in.: instalacje wentylacji i klimatyzacji (w tym dostarczy trzy centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym i agregat wody lodowej), wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, gazów medycznych (instalacja dwutlenku węgla wraz ze stacją rozprężania), elektryczne, słaboprądowe, SKD, SSWiN, CCTV-IP, Instalację Sygnalizacji Pożarowej.

Powierzchnie remontowanych laboratoriów to 76,7 m2 wraz z 108,3 m2 pomieszczeń obsługujących.

Prace budowlane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich rozpoczęły się 5 marca i potrwają do maja 2019 r.

Grupa NDI ma doświadczenie w pracach budowlanych dla sektora medycznego.

W 2017 roku zakończyła budowę nowoczesnego bloku operacyjnego z lądowiskiem dla helikopterów dla Górnośląskiego Centrum Medycznego. Blok operacyjny składa się z 7 sal operacyjnych, w tym sali hybrydowej wyposażonej w nowoczesny angiograf.

Film z tej realizacji : https://vimeo.com/254847490

Grupa NDI realizuje projekty budowlane na terenie całej Polski, zarówno w obszarze budownictwa kubaturowego, jak i infrastrukturalnego.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu