Ruchy kadrowe w Siemianowicach

Rafał Świerczek Straż Pożarna

31 maja br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich podczas uroczystej zbiórki Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski

  • odwołał z dniem 31 maja 2022 roku, Pana st. bryg. Rafała Świerczka ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, oraz
  • powierzył z dniem 1 czerwca 2022 roku, Panu bryg. Jackowi Szczypiorskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich.

Sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem

  • powierzył z dniem 1 czerwca 2022 roku, Panu st. bryg. Rafałowi Świerczkowi pełnienie obowiązków zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, koordynatora ds. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdający obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek pożegnał się ze Sztandarem Komendy oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za wspólne 13 lat służby w tutejszej Komendzie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie – Pan Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie – Pan Adam Cebula, Sekretarz Miasta Siemianowice Śląskie – Pan Adam Skowronek, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji z terenu Miasta.

(KMPSP)

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika