Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Siemianowice Śląskie.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Siemianowice Śląskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 30.11.2025 r.

W ramach programu zawartych zostanie do 210 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 4.629.000,00 zł

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Siemianowice Śląskie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1) lokal mieszkalny położony jest na terenie Gminy Siemianowice Śląskie;
2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znaleźć można tu: Pytania i odpowiedzi – Ciepłe Mieszkanie

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 32 7605460 lub pisząc  e-mail: m_dawid@um.siemianowice.pl

(WOŚ UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu