Rowerowe Siemianowice, czyli nowe ścieżki w mieście

Rowerowe Siemianowice czyli nowe ścieżki rowerowe

W kwietniu rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej na ulicy Obwodowej, która będzie wiodła od Parku Miejskiego, przez ulice: PCK, Obwodową, Cmentarną, Szybu Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa. Jej długość wyniesie około 2,75 km, a przewidziany termin zakończenia trasy, zaplanowano na trzeci kwartał bieżącego roku. To jeden z etapów powstającej sieci ścieżek rowerowych, która powstanie do końca 2021 roku.

Budowa tej ścieżki jest fragmentem większego planu obejmującego powstanie w sumie: 4 ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 10 km, komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta oraz 3 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych (przy  ulicach: Michałkowickiej, Mysłowickiej i Bańgowskiej, które powstaną w przyszłości).

Przypomnijmy, że niezależnie od tego projektu ścieżki rowerowe w Siemianowicach powstają przy nowobudowanych ulicach .

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika