Rower za milion … kilometrów

rower pomaga, bielska Fundacja Ekologiczna Arka
rower pomaga, bielska Fundacja Ekologiczna Arka

1 372 106 kilometrów przejechali rowerzyści z Katowic, którzy zdecydowali się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Rower pomaga” organizowanej przez bielską Fundację Ekologiczną Arka, przy współpracy z Ratuszem. W żadnym innym mieście nie przejechano tylu kilometrów. Nic dziwnego, że podsumowanie akcji „Rower pomaga dzieciom” odbyło się 28 października w katowickim Pałacu Goldsteinów.

– Tegoroczna akcja już okazała się dużym sukcesem. We wszystkim miastach biorących udział w naszej akcji przejechaliśmy ponad 62 miliony kilometrów na rowerach, a do końca tego roku rozdamy dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych ponad 60 rowerów. W akcji wzięło udział ponad 50 tysięcy uczestników – stwierdził Wojciech Owczarz, prezes Arki, pomysłodawca akcji.

Za każdy milion przejechanych kilometrów Fundacja „Arka” – dzięki sponsorom – przyznaje rower. W tym roku przekazano rowery dla podopiecznych katowickiego domu dziecka „Tęcza” oraz dla Domu Aniołów Stróżów.

Przy okazji zapytaliśmy Zapytany przez nas o rozwój połączeń z sąsiednimi miastami naczelnika Wydziału Transportu UM Bogusława Lowaka powiedział, że w najbliższym czasie czeka nas m.in. stworzenie ścieżki rowerowej i chodnika pomiędzy Dąbrówką Małą a Siemianowicami – Sadzawkami (w ciągu ul. Mysłowickiej).

Opr. ZEW

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika