Prace trwają u wylotu ul. Przedsiębiorców na Michałkowicką.