Najlepszy widok był z balkonu sąsiedniego probostwa.