Raport o stanie miasta

raport o stanie miasta siemianowice

Najciekawszym punktem czwartkowej (13 czerwca) sesji Rady Miasta będzie przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2018 oraz dyskusja nad nim…

Po niej odbędzie się glosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta. Uzupełnieniem wątku „rozliczeniowego” będą opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich  oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2018. Jeśli wszystko będzie pozytywnie ocenione, wtedy absolutorium dla Rafała Piecha będzie pewne.

Głosowany będzie także cały blok uchwał związanych z oświatą w Siemianowicach, więc rodzice w dzieci w wieku szkolnym, powinni być nimi zainteresowani.

Sesja rozpocznie się 13 czerwca o godz. 13.00.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika