Raport klepnięty, absolutorium udzielone, fajnie jest…

Raport klepnięty, absolutorium udzielone, fajnie jest…

W miniony czwartek (18 czerwca) odbyła się XX sesja Rady Miasta Siemianowic Śląskich z ważnymi punktami. Jednym z nich omówienie Raportu o Stanie Miasta za 2019 r., który został obligatoryjnie wprowadzony jako jeden z punktów omawianych dorocznie na sesjach Rady Miasta.

Radnych interesowała m.in. sytuacja związana z mieszkaniami komunalnymi, ich zadłużeniem i sposobami jego niwelowania, pierwotnym rynkiem mieszkaniowym w naszym mieście oraz poprawą jakości połączeń komunikacyjnych realizowanych przez metropolię. Nasze omówienie tego raportu TUTAJ

Raport się bardzo radnym spodobał więc udzielono Prezydentowi Miasta wotum zaufania. Podobnie było przy zatwierdzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 czego konsekwencją więc było absolutorium dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Foto – XX sesja Rady Miasta Siemianowic Śląskich obradowała w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika