Radni uchwalą budżet na 2019 rok

sesja rady miasta siemianowice

20 grudnia o godz. 13.00 rozpocznie się III sesja Rady Miasta, podczas której najważniejszym punktem będzie uchwalanie budżetu Siemianowic Śląskich na rok 2019. Nastąpi to przedstawieniu przez Prezydenta Miasta projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz opinii  Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta oraz uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026.

Wartym uwagi będzie także przyjęcie planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2019 roku oraz przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy Komisji Rady Miasta na ten sam okres.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika