Radni Siemianowic zatroskani długami czynszowymi (prawie 33 miliony)

sesja rady miasta siemianowice śląskie

Jak informuje strona Urzędu Miejskiego, kluczowym punktem obrad XLII sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 marca był temat:

Gospodarka mieszkaniowa w mieście Siemianowice Śląskie – aktualny stan i potrzeby. Zadłużenia czynszowe – ocena wprowadzonych rozwiązań dot. rozłożenia zadłużenia na raty, banku zamiany mieszkań, wysokości umorzonych i przedawnionych roszczeń z tytułu czynszu. Ilość pustostanów w mieście, liczba mieszkań, które miasto musiało zabezpieczyć na rzecz byłych lokatorów spółdzielni mieszkaniowych.

Przytoczone źródło, czyli strona Urzędu Miejskiego, poinformowało także, że „podczas omawiania problemu radni wyrazili zatroskanie z powodu narastającego z roku na rok zadłużenia czynszowego, które aktualnie wynosi blisko 32.861.333, 20 zł.”

Czujemy się uspokojeni zatroskaniem radnych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika