PSZOK w czasie majówki

PSZOK Siemianowice

2 maja 2022 r. (poniedziałek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia 18e, będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika