Przepisy kontra smród

rafał piech

Ustawą nie zastąpi się rzetelnego rozwiązywania problemów.

Petycja mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, postulująca przyśpieszenie prac nad tzw. ustawą antyodorową, została przekazana dzisiaj przez prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha na ręce Ministra Środowiska, wraz z podpisami ponad siedmiu tysięcy mieszkańców.

Prezydent Piech w imieniu własnym oraz innych włodarzy miast i gmin całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazał także listę z propozycjami konkretnych rozwiązań, które mogłyby się znaleźć w nowym prawie, dotyczącym ochrony środowiska. Wiele spośród tych rozwiązań pokrywa się z już wprowadzonymi przez resort środowiska zmianami, a kluczowy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich zapis, dotyczący możliwości prowadzenia segregacji odpadów wyłącznie w budynkach zamkniętych, został zaaprobowany przez Ministra Środowiska i – zgodnie z jego zapewnieniem – zostanie włączony do przygotowywanego przez ministerstwo projektu odnośnej ustawy.

Od redakcji

Tyle oficjalny komunikat. Nam jednak nasuwaj się pytania: czy z projektu – prosimy o opublikowanie listy wszystkich postulatów przekazanych ministrowi! – wynika, że składowanie odpadów bez ich segregacji możliwe będzie pod chmurką? Czy one z mocy prawa nie będą śmierdzieć?

Przypominamy o istniejącym w Siemianowicach składowisku osadów z oczyszczalni ścieków. Raczej nie pachną, a pod dachem kilkaset metrów kwadratowych – na których obecnie one „leżakują” – trudno będzie schować.

Więc ustawą smrodu nie rozwiejemy. Smród w powietrzu to nie tylko zła woń odpadów jakie sami wytwarzamy. Ważne tu są działania wszystkich, a nie tylko firm je zbierających i przetwarzających. To po pierwsze. Smród to także zanieczyszczone powietrze w wyniku niskiej emisji. W Siemianowicach z 22 100 000 mln zł przeznaczonych na ochronę środowiska (w ramach kwot pozyskiwanych ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – fundusze europejskie) na jej likwidacje przeznaczono zaledwie 3%

Zdj.  Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich i Henryk Kowalczyk, minister Środowiska

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu