Promocja 19. Siemianowickiego Rocznika Muzealnego

Dzisiaj (15 czerwca) o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim przy, ul. F. Chopina 6 odbędzie się spotkanie promujące Siemianowicki Rocznik Muzealny nr 19 (za rok 2020), podczas którego będzie możliwość posłuchania oraz porozmawiania z autorami artykułów.

W najnowszym Roczniku, wydanym z okazji 40 rocznicy Porozumień Sierpniowych głównym tematem jest „Solidarność”.

solidarność 40

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu