Prezydent Siemianowic obywatelski! Sejm RP nie

Prezydent Siemianowic obywatelski! Sejm RP nie

Prezydent Miasta, 24 kwietnia br. wydał oficjalny komunikat w sprawie nieformalnego i niepodpisanego wniosku jaki trafił do urzędu miasta drogę elektroniczną ze strony Poczty Polskiej:

Informuję mieszkańców miasta, że wobec otrzymania ze strony Poczty Polskiej, drogą elektroniczną niepodpisanego przez nikogo wniosku o udostępnienie danych osobowych siemianowickich wyborców, nie przekażemy jako Urząd Miasta żadnej listy z danymi wrażliwymi. Nie widząc obecnie podstaw prawnych do podjęcia stosownych działań administracyjnych, będę oczekiwał z urzędnikami na jednoznaczną wykładnię prawną, pozwalającą w bezpieczny i legalny sposób zarządzać naszymi danymi osobowymi w kontekście prac komisji wyborczych.

Rafał Piech,
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Jesteśmy zadowoleni i dumni z decyzji prezydenta Siemianowic Śląskich, decyzją tą pokazał szacunek dla Konstytucji.

Niestety, decyzja naszego prezydenta, oraz wielu innych, którzy podobnie jak Rafał Piech stanęli na straży praworządności okazała się gestem Rejtana.

Poczta Polska już 22 kwietnia otrzymała za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta. To oznacza, że Poczta nie potrzebuje już tych danych z samorządów, co budziło sprzeciw władz lokalnych w wielu miejscowościach. Stało się tak, gdyż na mocy art. 99 tzw. ustawy Covid, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. – to tam zapisano, że w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego minister cyfryzacji musi przekazać dane z rejestru PESEL. Poczta ma usunąć dane i ich kopie po ich wykorzystaniu w wyborach. Czy tak zrobi – kto ją sprawdzi?

Czytaj także – Pod płaszczykiem pomocy [Andrzej Sośnierz]

Fot. FB Rafała Piecha

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika