Pracowity rok policjantów z Siemianowic (podsumowanie 2022)

policyjny radiowóz z siemianowic

W przestępczości ogółem wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 81,3%, co przewyższało średnią wojewódzką (79,9%) i krajową (71,7%).

Co tydzień wśród wielu informacji zawsze jest – choć najczęściej jest ich kilka – informacja o interwencjach policjantów z siemianowickiego garnizonu. Informacje te są najczęściej natury kryminalnej, aczkolwiek policjanci i na wielu innych polach pomagają mieszkańcom.

Dzisiaj jest okazja przedstawić.

Oto bowiem w minionym tygodniu w Parku Tradycji podinsp. Michał Szynol, komendant miejski Policji w Siemianowicach Śląskich, podczas rocznej odprawy podsumował pracę policjantów i pracowników za rok 2022.

W pionie kryminalnym

w 2022 roku wszczęto 1347 postępowań przygotowawczych, z czego 895 dotyczyło przestępstw kryminalnych a 309 przestępstw gospodarczych. W przestępczości ogółem wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 81,3%, co przewyższało średnią wojewódzką (79,9%) i krajową (71,7%). Dzięki takiemu wynikowi w wykryciu siemianowicka jednostka uplasowała się na 4 miejscu wśród jednostek w garnizonie śląskim.

Omawiając przestępczość gospodarczą komendant siemianowickich policjantów zwrócił uwagę na wzrost dynamiki wszczęć, której współczynnik wynosił 127% w porównaniu do roku 2021 (309 wszczęć w 2021 r. a w 2022 r. 1327) oraz wzrost współczynnika dynamiki stwierdzonych przestępstw, który wynosił 190,9%.

Policjanci „uszczuplili” majątek przestępców na kwotę 1 137 153 złotych dokonując zabezpieczenia ich mienia w prowadzonych postępowaniach. W roku 2021 kwota ta wynosiła 503.973 złotych.

Policjanci służby prewencji

przeprowadzili w ubiegłym roku 11 466 interwencji i wylegitymowali 15 366 osób. Funckjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego na 100 służb ujawniali blisko 77 wykroczeń szczególnie uciążliwych. Ich służby były efektywne i miały wpływ na bezpieczeństwo w mieście.

Efekty policjantów drogówki

pokazały, że na naszych drogach było bezpieczniej. Odnotowano spadek zdarzeń drogowych z 432 do 375, w tym spadek ilości wypadków z 15 do 11 oraz kolizji z 418 do 364. Znacząco wzrosła również liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu u kierujących, która wynosiła 70923, a w roku 2021 12871. Funkcjonariusze ruchu drogowego oraz prewencji ujawnili łącznie 198 kierujących, którzy mieli w swoim organizmie promile.

Założeniem na obecny rok jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego miasta, a w szczególności ograniczenie zdarzeń z pieszymi w obrębie przejść dla pieszych.

Tyle, jeśli chodzi o działania, koniecznie jednak trzeba podać kilka liczb, o tych, którzy je podejmowali.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kadrowy wynosił 157 etatów (w tymi 4 wakaty). Aż 64 funkcjonariuszy to policjanci o stażu od 5 do 15 lat służby, a 53 policjantów ma już powyżej 15 lat służby.

Podczas rocznej odprawy podinsp. Michał Szynol podziękował za otrzymane środki finansowe z budżetu miasta, które wynosiły 145 976 złotych. Były to fundusze przekazane na służby ponadnormatywne, zakup sprzętu i wyposażenia, remont oraz materiały profilaktyczne, które podczas prelekcji czy spotkań otrzymują mieszkańcy.

(KMP)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika