Powstanie nowy układ drogowy na Srokowcu

nowy srokowiec

Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych w rejonie ulic: Konopnickiej, Plebiscytowej, Rydla, Stalmacha, Chemicznej i Budowlanej.

To inwestycja strategiczna dla Siemianowic Śląskich, która pozwoli na lepsze skomunikowanie tej części miasta oraz stworzenie nowych połączeń drogowych do terenów inwestycyjnych.

Zakres przedsięwzięcia obejmie budowę dróg o łącznej długości 1800 m wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, skrzyżowaniami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wartość całej inwestycji to ponad 50 mln zł.

To prawie tyle, ile w październiku ubiegłego roku Gmina Siemianowice Śląskie pozyskała dofinansowania na rozwój strefy przemysłowej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przyznane 49 mln zł dofinansowanie pokryje 98% kosztów tej inwestycji. Jeśli zostanie wybrany wykonawca będzie on miał 24 miesiące na jej realizację.

(BP UM, grafika J. Dokutowicz)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu