Trwa konkurs dla osób w wieku 60+ pt. "Praca dawniej".