Pomiary pól elektromagnetycznych – Siemianowice, ul. Jaworowa

ulica jaworowa siemianowice śląskie

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. przeprowadza obecnie w niektórych miastach katowickiej aglomeracji badania i pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w pobliżu instalacji radiokomunikacyjnych.

Siemianowicach Śląskich zmierzone zostaną wartości w pobliżu instalacji przy ul. Jaworowej 2 (na zdjęciu), pomiary prowadzone będą od 3 czerwca do 7 czerwca br.

(BP UM, fot. Google Maps)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu