Polityk wyklęty

Kwiaty oraz znicze na rodzinnym grobie Gierków
Kwiaty oraz znicze na rodzinnym grobie Gierków

Każdy pamięta to co chce, ale to kwestia osobista. Problem powstaje gdy, tak jak teraz w Polsce, nakazują o niektórych sprawach zapomnieć, a o innych pamiętać.

Polityk wyklęty

W Polsce przemilcza się to co zrobił Edward Gierek, chociaż Jarosław Kaczyński nazwał go patriotą. Pamięta się za to o nim za to we Francji, w której pracował w młodości, a także działał w Komunistycznej Partii Francji i ruchu związkowym. O wypowiedź poprosiliśmy obecnego w Zagłębiu Dąbrowskim 28 lipca Jacquesa Kmieciaka stojącego na czele Towarzystwa Przyjaciół Edwarda Gierka oraz dziennikarza „L`Humanite”.

– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że zmienia się nazwę ronda w Sosnowcu noszącego imię tego polityka będącego orędownikiem zbliżenia Polski z Zachodem i walczącego o prawa robotników postanowiliśmy nadać w mieście Auby imię Edwarda Gierka jednej z ulic. Uroczystość ta odbyła się 13 lipca. Edward Gierek był obok piłkarza Raymonda Kopaczewskiego najbardziej znanym Polakiem we Francji. Walczył o prawa nie tylko Polaków, ale i Francuzów. Trzeba więc, aby historia oraz przyszłe pokolenia o nim pamiętały – powiedział nam prezes Jacques Kmieciak.

– Nasze stowarzyszenie powstało 10 lat temu w mieści Auby, zaprzyjaźnionym zresztą z polskim miastem Czeladź. Tylko przed II wojną w regionie Pas de Calais, w którym ono leży, połowa ludności to byli Polacy. Do dzisiaj liczni się tu ich potomkowie. Sam jestem jednym z nich. Przede wszystkim chcieliśmy oddać sprawiedliwość Edwardowi Gierkowi, który został w 1934 roku wydalony za organizację strajku w kopalni „Le Forest” przez ówczesne władze do Polski. – dodał Jacques Kmieciak

Od przewrotu ustrojowego w 1989 roku cały dorobek socjalny i gospodarczy lat 70-tych jest dezawuowany.. W Zagłębiu Dąbrowskim jednak o Edwardzie Gierku pamiętają, dba o to m.in. jego syn Adam. W sobotę, 28 lipca 2018 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 17. rocznicę śmierci przywódcy Polski w w dekadzie 1970-1980.

Zostały zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów przy grobie zmarłego na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowiec. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej, gdzie miało miejsce spotkanie wspomnieniowe połączone z promocją książki “Stan racji” prof. Adama Gierka.

W uroczystości wzięli udział m.in. profesor Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Jacques Kmieciak, prezes Francuskiego Towarzystwa Przyjaciół Edwarda Gierka, dr Mariusz Głuszko, autor książki “Edward Gierek, szkic do portretu PRL”.

W uroczystościach wzięło udział ponad 500 osób, które przybyły z całej Polski, nie tylko z naszego regionu.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu