4. Hasła jakie mieli manifestanci, Warto przeczytać