Plan dla Bytkowa i os. J. Tuwima w Siemianowicach

osiedle tuwima siemianowice
Osiedle J. Tuwima w projekcie planu objęte jest oceną oddziaływania na środowisko zmian zawartych w planie.

Projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna 21 listopada

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (parter). Do rozwiązań przyjętych w projekcie planu można wnosić uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.

(UM)

PS.

W treści ogłoszenia podana jest także informacja: „Z treścią ogłoszenia oraz projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się TUTAJ”.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika