Pilnowanie kociej populacji

koty w siemianowicach śląskich

Koty od lat mają swoich miłośników. Jednak zazwyczaj myślimy o tych sympatycznych czworonogach w kontekście kotów domowych różnych ras. Nawet ta najbardziej popularna, z nazwy „pozamieszkaniowa”, czyli dachowce utożsamiane są domowymi pieleszami.

Jednak sporo ich żyje samodzielnie, bez opiekuna. Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozmnażaniu się gryzoni. Należy jednak co jakiś czas prowadzić akcje mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i niekontrolowanego rozrodu wolno żyjących kotów, bowiem ograniczenie liczebności populacji kotów jest najlepszą metodą poprawiającą ich dobrostan. Dlatego też Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie od 1.02.2018 roku prowadzi akcję bezpłatnej sterylizacji i kastracji miejskich kotów wolno żyjących.

Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów obejmuje:

  • wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby dokarmiające zwierzęta tzw. „karmiciela kotów”;
  • dostarczenie wyłapanych kotów do wskazanej lecznicy na terenie gminy Siemianowice Śląskie, gdzie poddane zostaną zabiegom sterylizacji lub kastracji;
  • odebranie kotów przez tzw. „karmiciela kotów” po zabiegu i wypuszczenie w miejsca wcześniejszego ich bytowania.

koty w siemianowicach śląskich

Zdj. Decydując się na adopcję kota musimy poznać kilka prawd o nich. Np.: takie, że Kot składa się materii i fanaberii, zainteresowanie kota czynnością człowieka jest tym większe im bardziej staramy się ją przed kotem ukryć, kot przez 23 godziny na dobę śpi, a przez resztę czasu wypoczywa.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu