Pierwsza inwestycja w ramach nowej Strategii WRS

Uhonorowani pracownicy WRS SA
Uhonorowani pracownicy WRS SA

W listopadzie 2017 roku w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich odbyła się gala z okazji 10-lecia istnienia Spółki Walcowni Rur Silesia S.A., podczas której Jacek Guzy, prezes Zarządu Spółki przedstawił plan strategiczny na lata 2017-2022.

Wtedy aprobatę dla założeń zaprezentowanego planu strategicznego wyrazili : Grzegorz Tobiszowski, wiceminister Energii, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Rafał Piech prezydent Siemianowic Śląskich i inni zaproszeni goście.

Wydarzenie jakie miało miejsce w miniony czwartek (27 kwietnia) dowodzi, że WRS SA „trzyma się planu”, czyli konsekwentnie realizuje program rozwoju Firmy.

W tym dniu bowiem została uruchomiona pierwsza inwestycja w ramach strategii. Była nią, skromnie wyglądająca, ale o sporych możliwościach, giętarka do rur. Jest to kamień milowy w rozwoju Spółki, gdyż ze wglądy na średnice obrabianych rur (od 10 do 110 mm) może stać się ona partnerem dla firm z branż usługowych, czy w sektorze drobnej wytwórczości. Jej wydajność z kolei nie wyklucza dużych i długoterminowych kontraktów.

Świadomość tego, że jedynie realizacja innowacyjnych inwestycji ujętych w strategii WRS S.A. może znacząco poprawić obecną sytuację Spółki jest wśród blisko 140-osobowej załogi powszechne, nic więc dziwnego, że niemal w komplecie stawili się na uroczyste uruchomienie giętarki.

Przy tej ważnej dla Spółki i jej pracowników okazji, a także z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika, odbyły się inne uroczystości z tym związane. I tak 25 kwietnia w intencji pracowników Walcowni Rur Silesia S.A. i ich rodzin, w Kościele Świętego Krzyża odprawiona została msza św., natomiast 27 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia w imieniu Prezydenta RP, przez Jarosława Wieczorka wojewodę śląskiego Złotych Medali Za Długoletnią Służbę trzydziestu pracownikom Walcowni.

Odznaczenie zasłużonych pracowników odbyło się w obecności całej kadry pracowniczej Spółki i zaproszonych gości.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu