Pełnoprawni rowerzyści

Pełnoprawi rowerzyści 2
2. Wszystkim, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego, udało się go zdać i tym samym zdobyli kartę rowerową

W miasteczku rowerowym na terenie MDK Jordan w Siemianowicach młodzi rowerzyści przystąpili do praktycznej części egzaminu na kartę rowerową – musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i umiejętnością jazdy na rowerze.

Aby przystąpić do drugiej części egzaminu na kartę rowerową, młodzi rowerzyści musieli wcześniej zdać egzamin teoretyczny. Ci, którym się to udało, przybyli do MDK Jordan razem ze swoimi rowerami, gdzie oczekiwał na nich policjant z ruchu drogowego.

Doświadczony policjant obserwował umiejętności młodych rowerzystów, którzy musieli pokazać, że umieją zastosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Okazało się, ze wszyscy umieli. Dla najmłodszych był to niewątpliwie stresujący egzamin, ale ich świetne przygotowanie pozwoliło wszystkim na jego zdanie. Teraz mogą już samodzielnie poruszać się rowerem po ulicach. My jednak polecamy drogi rowerowe.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika