Paweł Kukiz spotkał się z mieszkańcami w Chorzowie!

spotkanie z kukizem chorzów 2018

Spotkanie miało miejsce w Domu Przyjęć „Maja” w ubiegły wtorek. Uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta, Ruch Obywatelski Kukiz’15 Chorzów, kandydaci do Sejmiku Śląskiego oraz Poseł na Sejm RP Grzegorz Długi .

Ogółem w spotkaniu wzięło udział kilkaset osób, i naprawdę się działo. Przybyli chętnie zadawali pytania i polemizowali z liderem KUKIZ15 oraz kandydatem na Prezydenta Chorzowa Adamem Trzebinczykiem z Ruchu Obywatelskiego KUKIZ15 Chorzów.

Paweł Kukiz odpowiadał na pytania i mówił o swojej wizji państwa, administracji rządowej, samorządu, ordynacji wyborczej.

– Istotą naszego programu jest traktowanie obywatela, jako pracodawcy. Nie jako poddanego, jak to czynią partie polityczne. Obywateli trzeba słuchać. Nie chodzi o to, by wygrać wybory, składając dziesiątki obietnic, a potem na pięć lat zamknąć przed ludźmi drzwi – mówił Paweł Kukiz.

Dodał że jego ugrupowanie chce skończyć z procederem upartyjniania miasta.

Organizator struktur Ruchu Obywatelskiego KUKIZ15 Adam Trzebinczyk – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Grzegorza Długiego, a zarazem Kandydat na Prezydenta Miasta Chorzowa przedstawił kandydatów na radnych miejskich w Chorzowie oraz do Sejmiku Śląskiego.

Dla nas to pierwsze wybory samorządowe. Nie bierzemy żadnych publicznych dotacji, pokazujemy, że da się funkcjonować bez dojenia państwa

– Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiłbym przed sobą jako prezydent miasta, jest uczynienie z budżetu miasta, budżetu obywatelskiego. Chorzowianie powinni mieć większy wpływ na to, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze. Można to osiągnąć jedynie poprzez wprowadzenie cyklicznych konsultacji społecznych, których częstotliwość nasilałaby się we wrześniu i październiku – czyli w okresie opracowywania uchwały budżetowej na kolejny rok. W ten sposób władze miasta mogłyby lepiej poznać potrzeby chorzowian, dostosowując planowane inwestycje do ich rzeczywistych potrzeb.

– Lokalne władze powinny konsultować z mieszkańcami nie tylko małe inwestycje, realizowane w ich najbliższym otoczeniu, ale również te wielkie. Tylko w ten sposób lokalny samorząd jest w stanie spełnić oczekiwania chorzowian, a także obrać właściwy kierunek dalszego rozwoju miasta. Jednym z priorytetów na najbliższe miesiące powinno być także przeprowadzenie audytu wewnętrznego, a następnie zastanowienie się nad dalszym finansowaniem poszczególnych pozycji w budżecie miasta. Przede wszystkim tych, które są w nim obecne od wielu lat.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika