Uczniowie, którzy zakwalifikują się do klasy patronackiej, mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie kieszonkowego oraz programu stypendialnego, a najlepsi absolwenci na możliwość zatrudnienia w Adient Seating Poland Sp. z o.o.

Powraca pomysł zakładów patronackich

Współpraca pomiędzy–Urzędem Miasta oraz staje się faktem.

14 lutego 2018 r. w siedzibie firmy Adient Seating Poland Sp. z o.o. przy ulicy Krupanka nastąpi podpisanie listu intencyjnego i umowy o patronacie jakim ten amerykański producent wysokiej klasy siedzisk samochodowych obejmie Branżową Szkołę I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich.

Pierwszy kierunek kształcenia uruchomiony pod patronatem firmy to elektromechanik. Porozumienie zakłada, dostosowanie programu edukacyjnego do branży automotive oraz odbywanie zajęć praktycznych na terenie zakładu, w prawdziwych warunkach produkcyjnych, pod okiem pedagogów i praktyków zawodu.

Ponadto w ramach współpracy strony umowy deklarują m.in. wzajemne promowanie kształcenia w zawodach elektromechanik oraz mechanik monter maszyn i urządzeń, inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów wyróżnionych oraz współorganizowanie wycieczek zawodowych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika