Patriota, górnik, człowiek lewicy

Jan Mitręga, gornik

Jan Mitręga (1917-2007). Urodzony w Michałkowicach. Pochodził z polskiej rodzinie o tradycjach powstańczych i narodowych, był synem Karola i Marii. Działał w harcerstwie. W 1935 roku wstąpił do Związku Młodzieży Socjalistycznej, a rok później do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.

Od 1937 roku pracował na kopalni węgla kamiennego „Michał” w Michałkowicach. W czasie II wojny światowej był współorganizatorem akcji strajkowej wymierzonej w politykę hitlerowskich Niemiec, sprzeciwiającej się 10-godzinnemu systemowi pracy. Górnicy zwyciężyli, bo byli zjednoczeni!!!

W czerwcu 1952 został powołany do pracy jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. W tym czasie powołał Międzyresortową Komisję Węgla Kamiennego. W lipcu 1959 awansował na urząd ministra tego resortu, który pełnił do września 1974. W latach 1961–1975 był członkiem Komitetu Centralnego PZPR, a w latach 1962–1975 posłem na Sejm PRL III, IV, V i VI kadencji. W latach 1975–1981 pełnił funkcję ambasadora PRL w Czechosłowacji.

Od 1935 był członkiem (seniorem) Związku Harcerstwa Polskiego. Doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1972). W latach 1988–2006 był szefem Fundacji Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, która wspiera działania aktywizujące ubogą młodzież. Organizował również pomoc finansową dla biednych rodzin. Działał w katowickim kole Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zaangażowany w obronę dobrego imienia Powstańców Śląskich w tym gen. Jerzego Ziętka.

Był uważany za człowieka Władysława Gomułki, którego uważał za największego polskiego patriotę po 1945. Wspierał działania generała Mieczysława Moczara na Górnym Śląsku. Teksty Jana Mitręgi zamieszczał lewicowo-narodowy „Portal Ojczyzna”.

Mitręga leży pochowany przy ulicy Francuskiej w Katowicach, obok gen. Jerzego Ziętka.

Łukasz Marcin Jastrzębski

Od Redakcji: Pamiętamy jeszcze konferencje prasowe ministra Jana Mitręgi organizowane w latach 80-tych w „Gwarku” lokalu SITG naprzeciwko byłego Ministerstwa Gónictwa w Katowicach. Na jego grobie widnieje krótki napis mówiący kim był – GÓRNIK…

Co do akcentów siemianowickich, to z wielką pompą otwarto w 2016 roku skwer im. Jana Mitręgi (rejon ulicy Stefana Żeromskiego). Na szczęście jeszcze istnieje.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu